De immigratiecrisis in Europa en de oplossingen ervan


Er gaat geen dag voorbij dat er geen nieuws over de immigratiecrisis in Europa niet wordt genoemd. Voor Merkel betekende het zelfs het einde van haar politieke carrière. Veel mensen noemen deze crisis de grootste crisis die Europa in de afgelopen jaren heeft gekend. Maar veel mensen laten zich gek maken van wat anderen zeggen. Want ‘Europa’ heeft vele verschillende crisissen in het verleden gehad en tot nu toe staat de Europese Unie nog onverminderd sterk overeind.’

Geschiedenis van de immigratiegolven in Europa

De stroom vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten en Afrika kwam om een aantal verschillende redenen op gang. Voornamelijk om de digitalisering: mensen wisten dat het leven in Europa zoveel beter is dan bij hun thuis. Er werden gouden bergen gezien en zelfs de armste kregen zorg – althans dat beeld hadden veel vluchtelingen totdat ze hier kwamen. De oorlog die daar is ontstaan zorgde voor een hele goede reden voor mensen om te vertrekken; daarvoor moesten ze teveel achterlaten om naar Europa te trekken.

Het eerste beeld wat ik recht wil trekken is om het feit dat het om een vluchtelingencrisis gaat. Ja, er is sprake van een grote golf vluchtelingen, maar in elk tijdsperk is die er. Zonder een grote golf vluchtelingen in 1700, had Nederland nooit de Gouden Eeuw kunnen hebben. En op het grotere geheel, is een miljoen of twee vluchtelingen op de krimpende bevolking van Europa een gloeiende druppel op de plaat! Het stelt echt niet voor.

Het probleem

Er is dus eigenlijk helemaal geen sprake van een crisis, alleen een mindset. Een grote massa vluchtelingen van allemaal gezichten die wij niet kennen – eng. Een verdronken peuter op het strand van Turkije… Daar deden al onze harten pijn van. Al sinds de jaren negentig is een stroom vluchtelingen op gang in boten die al half gezonken zijn.

Daardoor moeten vluchtelingen steeds moeilijkere en gevaarlijkere routes nemen, omdat degene die zij normaal gebruiken worden afgesloten – al twintig jaar lang. In de jaren negentig was er pas echt sprake van een vluchtelingencrisis! Toen kwamen er ontzettend veel mensen die van de Balkanoorlog vluchten. Verhoudingsgewijs was dat toen erger als nu.

De oplossing

Dus de oplossing? Niet bang zijn voor de vluchtelingen. Wij kunnen ze niet deporteren naar hun eigen land, omdat daar alles in puin ligt. De arbeidskrachten zijn ontzettend welkom in een land als Nederland waar de bevolking ontzettend aan het vergrijzen is. De oplossing is het zien van potentie in arbeidskracht en de vluchteling niet zien als een probleem.

Dus met deze nieuwe mindset zien wij mensen die graag willen werken – werk dat wij Nederlanders niet willen doen. Daarmee krijgen ze een plek in onze maatschappij. Bedenk: in meer dan 2000 jaar geschiedenis is migratie nooit een compleet fiasco geworden. Dus deze keer ook niet, zolang wij maar blijven handelen. Vluchtelingen zijn geen probleem – laat het dan ook geen probleem worden!